فرم طرح سوال

 

سوال از متخصص اکو قلب جنین و سوالات  متداول مراجعین

در زیر به برخی از سوالات متداول مراجعین در خصوص اکوی قلب جنین پاسخ داده شده است ، اگر سوالی دارید در این بخش نیست و نیاز به پاسخ از سمت دکتر رستگار دارد آن را از طریق فرم رو به رو ثبت نموده و در اسرع وقت به آن پاسخ داده خواهد شد