آشنایی با دکتر مازیار رستگار

فوق تخصص قلب جنین و کودک

  • اکوکاردیوگرافی قلب جنین
  • ریتمولوژی ودرمان آریتمی قلب جنین
  • مشاوره و برنامه‌ریزی درمان بیماریهای مادرزادی قلب جنین قبل از زایمان
  • برنامه ریزی درمان و پیش‌آگاهی بیماریهای قلب جنین بعد از تولد
  • مشاوره و تعیین اندیکاسیون سقط قانونی در موارد بیماری قلب جنین
  • کاردیولوژیست  نوزاد (‌فوق تخصصی قلب نوزاد)

سوابق تحصیلی

 

\
1368-1372

 فارغ التحصیل دبیرستان شبانه روزی نمونه توحید – شیراز

\
1372-1379

 فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شیراز پزشکی عمومی

\
1385

 فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شیراز دستیار تخصصی کودکان

\
2009-2012

 فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی ايران دستیار فوق تخصصی قلب کودکان ( بيمارستان قلب شهيد رجايي)

\
2014

 فلوشیپ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

\
2018

• دوره نظارتی ریتمولوژی وآریتمی قلب جنین در آلمان

Helios Herzzentrum Medizinische Universität /Leipzig

\
2019

• مدرک زبان تخصصی پزشکی آلمانی - آلمان

B2-C1 Medizin Telc – Nordrheim-Westfalen /Esse

\
1390-1397

استاد یار بخش کاردیولوژی کودکان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بیمارستان کودکان بندرعباس

\
1392

تاسیس و راه اندازي واحد کلینیک قلب جنین در بندر عباس برای اولین بار

\
1398

مشاور قلب جنین ( اکوکاردیوگرافی جنین و نوزاد) در دانشگاه علوم پزشکی تهران – بیمارستان بانوان آرش از سال 2019

\
تاکنون - 1398

حضور در واحد کلینیک قلب جنین بیمارستان فوق تخصصی زنان زایمان صارم از سال 98

\
1398

حضور به عنوان مشاور قلب جنین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیمارستان بانوان مهدیه از 1398

\
1398

حضور به عنوان Consultant کلینیک قلب جنین و نوزاد در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی – بیمارستان فرهیختگان از 2019

سوابق شغلی