جریان خون بند ناف جنین در هفته 19 در قلب جنین چگونه است ؟

جریان خون بند ناف جنین در هفته 19 در قلب جنین چگونه است ؟

پس از لقاح جنین تا زمان تولد، رشد جنین الگویی مشخص و قابل پیش بینی دارد. سلول ها تقسیم شده و تغییر شکل می دهند. رشد جنین با تخمک بارور شده (زیگوت) آغاز می شود. تخمک بارور شده ابتدا به بلاستوسیت سپس به رویان تبدیل می شود و در نهایت  جنین شکل می گیرد، لازم به ذکر است...
بهترین زمان انجام اکو قلب جنین، چرا اکو قلب باید قبل از هفته ۱۹ باشد؟

بهترین زمان انجام اکو قلب جنین، چرا اکو قلب باید قبل از هفته ۱۹ باشد؟

طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران در صورت بروز مشکل جدی در قلب جنین زمان با انجام اکو قلب و فرصت سقط قانونی جنین قبل از هفته ۱۹ وجود خواهد داشت آنومالی های قلبی جنین به عنوان یکی از شایع ترین آنومالی های دوره جنینی میباشد و ۵۰ درصد این موارد بعد از تولد تشخیص داده می شود...
همه بیماری‌های بارداری منتهی به سقط قانونی جنین  در ایران

همه بیماری‌های بارداری منتهی به سقط قانونی جنین در ایران

نظر به اینكه عدم آشنایی همكاران با موارد سقط قانونی جنین (سقط درمانی) سبب انجام اعمال خلاف (كورتاژ غیرقانونی) می‌شود، لذا به منظور رفع ابهام و بیان موارد اندیكاسیون‌های علمی و شرایط پذیرش درخواست و صدور مجوز سقط مطالب ذیل به استحضار می‌رسد: براساس بخشنامه شماره 4176/1...
در چه مواردی مجوز سقط جنین به دلیل مشکل قلبی 100٪ صادر می‌شود؟

در چه مواردی مجوز سقط جنین به دلیل مشکل قلبی 100٪ صادر می‌شود؟

تشخیص ابتلا به ناهنجاریهای قلبی در دوران جنینی از طریق اکو قلب جنین انجام می شود و مجوز سقط جنین به دلیل مشکل قلبی به واسطه سقط درمانی توسط پزشكی قانونی و پس از انجام اکو قلب جنین صادر می‌گردد. مجوز سقط جنین مبتلا به ناهنجاریهای قلبی تا چهار ماهگی و قبل از هفته 16...
اثر بیماری‌های مادر باردار و تاثیر روی قلب جنین

اثر بیماری‌های مادر باردار و تاثیر روی قلب جنین

وجود برخی از بیماری های مادر در هنگام بارداری ممکن است بر روی سلامت قلب جنین و یا سلامت عمومی و رشد آن در فرایند بارداری تاثیر بگذارد. در این مقاله در رابطه با اثر بیماری‌های مادر باردار و سلامت قلب و دیگر اندام های جنین که ممکن است به واسطه این بیماری تحت تاثیر قرار...