طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران در صورت بروز مشکل جدی در قلب جنین زمان با انجام اکو قلب و فرصت سقط قانونی جنین قبل از هفته ۱۹ وجود خواهد داشت آنومالی های قلبی جنین به عنوان یکی از شایع ترین آنومالی های دوره جنینی میباشد و ۵۰ درصد این موارد بعد از تولد تشخیص داده می شود...

read more