تمام مطالب منتشر شده با برچسب ویدئو بلاگ

ویدئو بلاگ

جریان خون بند ناف جنین در هفته 19 در قلب جنین چگونه است ؟

جریان خون بند ناف جنین در هفته 19 در قلب جنین چگونه است ؟

پس از لقاح جنین تا زمان تولد، رشد جنین الگویی مشخص و قابل پیش بینی دارد. سلول ها تقسیم شده و تغییر شکل می دهند. رشد جنین با تخمک بارور شده (زیگوت) آغاز می شود. تخمک بارور شده ابتدا به بلاستوسیت سپس به رویان تبدیل می شود و در نهایت  جنین شکل می گیرد، لازم به ذکر است...

read more
فوکوس اکوژن (لکه سفید در قلب جنین) چیست و چرا خطرناک نیست؟

فوکوس اکوژن (لکه سفید در قلب جنین) چیست و چرا خطرناک نیست؟

بر خلاف مطالب نادرستی در خصوص حضور رسوب كلسیم در اكو قلب جنین در قلب جنین منتشر شده است این توده های كوچك هیچ ارتباطی با كلسیم ندارد و از جنس بافت های داخل قلبی (آپاراتوس ها یا تاندون های داخل قلبی است ) كه به مرور زمان از بین می‌روند و تنها در مواردی كه در حضور مشكلات ژنتیكی همراه یا آنومالی های دیگر قلب جنین باشند باشند اهمیت پیدا می‌كنند . چنانچه بررسی های غربالگری ژنتیك غرطبیعی باشند این توده های اكوژن مارا به انجام آزمایشهای تكمیلی ژنتیك راهنمایی می‌كند . این توده ها كوچك می‌باشند و احتیاج به بررسی مجدد با انجام اكو قلب جنین ندارد.

read more