آدرس مطب بیمارستان صارم
دکتر مازیار رستگار

تماس مستقیم با دکتر مازیار رستگار

سوالات متداول از دکتر مازیار رستگار

آیا دکتر رستگار سونوگرافی بارداری انجام می‌دهند ؟

دکتر رستگار فقط در سونوگرافی غربالگری اکوی قلب جنین انجام داده و خدمات دیگری مانند سونوگرافی جنرال و بارداری را در خارج از بازه ۱۸ تا ۲۱ هفته انجام نمی‌دهند