وجود برخی از بیماری های مادر در هنگام بارداری ممکن است بر روی سلامت قلب جنین و یا سلامت عمومی و رشد آن در فرایند بارداری تاثیر بگذارد. در این مقاله در رابطه با اثر بیماری‌های مادر باردار و سلامت قلب و دیگر اندام های جنین که ممکن است به واسطه این بیماری تحت تاثیر قرار...

read more