اکو قلب جنین همانند بسیاری از وسایل تصویر برداری پزشکی دارای محدودیتها محیطی و یا تکنیکی می‌باشد . که البته در صورت انجام اکو قلب جنین توسط یک پزشک حاذق و فوق تخصص اکو قلب جنین وی شاید بتواند برخی از این محدودیت‌ها را کمتر کند اکو قلب جنین مادران باردار چاق و دارای...

read more