قلب سالم چگونه است ؟ قلب سالم ،یک پمپ قوی، قدرتمند و سخت کوش ساخته شده از بافت عضلات است که تقریبا به اندازه مشت هر شخص است قلب چهار حفره دارد،‌ دو دریچه بالایی دهلیز‌ها و دو دریچه پایینی بطن ها هستند (‌شکل A ،‌این دریچه ها با یک دیواره از بافت به نام septum یا تیغه...

read more