تمام مطالب منتشر شده با برچسب مجوز سقط قانونی برای مشکل قبلی

مجوز سقط قانونی برای مشکل قبلی

همه بیماری‌های بارداری منتهی به سقط قانونی جنین  در ایران

همه بیماری‌های بارداری منتهی به سقط قانونی جنین در ایران

نظر به اینكه عدم آشنایی همكاران با موارد سقط قانونی جنین (سقط درمانی) سبب انجام اعمال خلاف (كورتاژ غیرقانونی) می‌شود، لذا به منظور رفع ابهام و بیان موارد اندیكاسیون‌های علمی و شرایط پذیرش درخواست و صدور مجوز سقط مطالب ذیل به استحضار می‌رسد: براساس بخشنامه شماره 4176/1...

read more
در چه مواردی مجوز سقط جنین به دلیل مشکل قلبی 100٪ صادر می‌شود؟

در چه مواردی مجوز سقط جنین به دلیل مشکل قلبی 100٪ صادر می‌شود؟

تشخیص ابتلا به ناهنجاریهای قلبی در دوران جنینی از طریق اکو قلب جنین انجام می شود و مجوز سقط جنین به دلیل مشکل قلبی به واسطه سقط درمانی توسط پزشكی قانونی و پس از انجام اکو قلب جنین صادر می‌گردد. مجوز سقط جنین مبتلا به ناهنجاریهای قلبی تا چهار ماهگی و قبل از هفته 16...

read more
تفاوت اكو قلب جنين هفته ۲۴ با NST یا نوار قلب جنين در هفته ۳۰ تا ۴۱ بارداری

تفاوت اكو قلب جنين هفته ۲۴ با NST یا نوار قلب جنين در هفته ۳۰ تا ۴۱ بارداری

تفاوت اكو قلب جنين با NST – از نظر کاربردی و نوع تست تفاوتهای بسیاری بین NST و اکو قلب چنین وجود دارد ، در زیر به توضیح هرکدام از این موارد در دوران بارداری پرداخت و تفاوت آنها را بیان می‌کنیم.

read more