قلب توسط یک غشاء نازک دو طرفه به نام پرکارد احاطه شده است. در شرایط عادی، چند میلی‌لیتر مایع بین پریکارد و ماهیچه‌های قلب یا افزایش غیر طبیعی مایع اطراف قلب جنین را اصطلاحا افیوژن پریكارد می‌نامند ، افيوژن پریکارد (آب آوردن قلب جنین) زمانی اتفاق می‌افتد که تجمع...

read more